Donateurs

Onze hulp aan iedereen is altijd gratis, maar natuurlijk hebben wij onkosten.

Wij doen ons werk zonder subsidie en zijn daarom geheel afhankelijk van giften en donaties.

Wij hopen ook in de toekomst iedereen gratis te kunnen blijven helpen want tenslotte heeft iedereen recht op onze hulp.  Daarvoor hebben wij uw financiële steun hard nodig.

Wilt u ons ook steunen? U bent al donateur vanaf € 7,00 per jaar. Natuurlijk is ook elke gift van harte welkom.
U kunt een donatie of gift overmaken op onze bankrekening NL36ABNA040.11.74.646 t.n.v. Stichting Dieren Centrale NL.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.